Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Om

Plymouth-brødrenes historie

Historie og kirkesamfundets og menighedens oprindelse

Plymouth-brødrenes historie begyndte i begyndelsen af det nittende århundrede i England, hvor der var stigende utilfredshed inden for den anglikanske kirke. På baggrund af denne følelse opstod spontane forsamlinger, uafhængigt af hinanden, hvor kvinder og mænd mødtes i fællesskaber, som byggede på læren i det Nye Testamente og fokuserede på at uddele nadver (altergang). Dette broderlige fællesskab, eller ”Brødrene”, afviste kirkelig autoritet og fokuserede i stedet på den individuelles direkte forhold til Gud og det deraf medfølgende personlige ansvar. De mødtes i simple møderum for at holde nadver, bede sammen og prædike evangeliet.

I 1829 opstod de første permanente møder, og deltagerne tog navnet Plymouth-brødrene fra byen Plymouth i det sydlige England, hvor nogle af de mest prominente lærere holdt til. En af de førende var John Nelson Darby, som i høj grad medvirkede til at forme de nye menigheder i England, Irland og på tværs af Europa. I midten af det nittende århundrede var menighedsmedlemmer emigreret til Nord-, Mellem- og Sydamerika, Afrika, Australien og New Zealand, og fundamentet til et verdensomspændende kristent fællesskab var blevet grundlagt.

Vores tro bygger på Bibelen, hvis tekst er ens for alle kristne kirker. Dette blev officielt anerkendt i 1926 i USA’s ’Census over trossamfund’: ”Trossamfundet, som klassificeres som Plymouth-brødrene, fralægger sig enhver betegnelse, bortset fra dem, som den Hellige Skrift tildeler alle troende som Kristne. At acceptere en specifik titel ville antyde, at de er en sekt, hvilket de afviser, idet sekter og splittelser fordømmes i 1. Korinterbrev, kap. 1, vers 10-15”.

Hvis du ønsker yderligere historiske oplysninger om Plymouth Brethren Christian Church, er du velkommen til at skrive til os på vores kontaktside – vi ser frem til at høre fra dig.