Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Välkommen till Plymouth bröderna Christian Church

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna

Välkommen till den officiella webbplatsen för den Kristna Kyrkan Plymouthbröderna

Vi hoppas att denna webbplats kommer att besvara de frågor du kan ha om Plymouthbröderna, våra övertygelser, värderingar och vårt sätt att leva. Denna webbplats syftar till att nå ut till dem som inte känner oss särskilt väl och ge en inblick i vår globala gemenskap med över 46.000 församlingsmedlemmar. Läs mer om vår tro, vårt liv, den globala gemenskapen som helhet m.m. I vissa länder har vi varit kända som de Exklusiva Bröderna, Plymouthbröderna IV eller helt enkelt Bröderna.

Vi tror att vårt historiska namn Kristna Kyrkan Plymouthbröderna, med anor från början av artonhundratalet, bäst uttrycker vår relation med det bredare samhället och ger en enhetlig, världsomspännande benämning.

Vi håller samma tro som varje sann Kristen. Vi predikar evangeliet offentligt och samarbetar med det omgivande samhället genom insamlingar och volontärarbete. Vi arbetar och lever tillsammans med människor från många samhällsskikt och många bröder har egna företag som tillsammans sysselsätter tusentals icke-bröder. Plymouthbrödernas medlemmar kännetecknas som omtänksamma, aktiva och bidragande medlemmar i lokalsamhället.

DAGENS NYHETER