Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Familjeliv

Plymouthbröderna – Familjen

Om familjevärderingar och att uppfostra barn i tro

För Plymouthbröderna har familjen central plats i vår tro och vårt levnadssätt. Vi trivs tillsammans precis som andra familjer runt om i världen. Våra barn växer upp i en atmosfär av kärlek och omvårdnad, och kan åtnjuta sin barndom i en stark, omtänksam gemenskap.

Genom att följa Bibelns vägledning tar vi lärdom från Guds Ord i vårt familjeliv såväl som i alla andra delar av livet. Vi kan garantera den vård och kärleksfulla uppmärksamhet som våra barn behöver, samtidigt som vi lär dem värdet av respekt för föräldrarna och tro på Gud.

Vi är inte perfekta, och precis som i alla familjer uppstår det ibland problem, men vår tro på Guds Ord hjälper oss att leda våra familjer genom dessa kriser och vi ber om hjälp från våra bröder när det behövs.

Om du vill veta mer om vår tro på familjen och dess värden, kontakta oss här.