Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Gemenskap

Regler för Gemenskapen Plymouthbröderna

Vi betraktar den ömsesidiga kristna gemenskapen som en del av vårt levnadssätt snarare än en uppsättning regler. Vår gemenskap med varandra är grundad på ett frivilligt förpliktande att praktisera sanningen, en livsstil grundad på Bibeln – Den Heliga Skrift, och gemenskapen är med dem som vi firar Herrens Måltid (Nattvarden) med.

Gemenskapen innefattar oftast flera familjer i ett lokalt område, sträcker sig vidare till bröder i staden och regionen och i flera länder över hela världen. Det är verkligen en universell och global gemenskap.

Samtidigt som vi ställer oss helt lojala till gemenskapen vet vi att det finns många andra kristna och vi respekterar allas plats i samhället. Vi bor och arbetar mitt i världsströmmen.