Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Bibelen

Hvad kan jeg lære af Skriften

I det følgende evangelie-hæfte skitserer J. N. Darby på en letforståelig måde, hvad han har lært af Skriften, som danner grundlag for hans tro.

Download PDF (506kb)


Bibelens rolle som en del af PBCC livet

For PBCC medlemmerne er Bibelen en vigtig ledsager og myndig vejledning hele livet igennem. Fra en tidlig alder bliver de unge medlemmer undervist i Bibelhistorierne, som har inspireret millioner af mennesker op gennem tiden.

Bibelen er ikke nogen almindelig bog. Det er en bog, som Gud har givet mennesket. Det er det absolutte, ufejlbarlige ord indgydt af Gud. “AEthvert Skrift er indblæst af Gud” (2 Timotheus 3:16).

Børn i PBCC vokser op med deres egen kopi af Bibelen, som de ejer og værdsætter og bliver opfordret til at læse i dagligt. Mange vil have læst hele Bibelen, når de når teenagealderen, og de vil have fået deres egen påskønnelse og afhængighed af Skriftens tidløse ord, der indeholder trøst, vejledning og opmuntring, som de kan bruge hele livet igennem.

Bibelen er central for vores kirkeliv, idet det er den eneste bog, der bliver læst og diskuteret under vores gudstjenester.


En redegørelse for John Nelson Darbys Bibeloversættelse

Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) tror på, at Bibelen er Guds Ord: inspireret, uindskrænket og afgørende.

Mens de fromt respekterer kong James’ engelske bibeloversættelse af 1611 samt andre ordentlige oversættelser, er de af den overbevisning, at John Nelson Darbys’ (JND) (1800-1882) oversættelser er mere præcise.

De mener, at enhver, der i sandhed tror på Herren Jesus Kristus, dvs. som oprigtigt har konverteret, uanset hvor han eller hun tilbeder, vil få evigt liv i himlen, og mens de befinder sig på jorden, fortjener de at have den bedst mulige oversættelse af Bibelen.

Således skrev JND selv vedrørende Det Nye Testamente på engelsk:

Det har på ingen måde været min hensigt at producere et lærd værk: men da jeg havde adgang til bøger, og dermed forskellige kilder til information, til hvilke de mange læsere, for hvem Guds ord er lige så dyrebart, naturligvis ikke havde, ønskede jeg at udstyre dem, så vidt jeg kunne, med frugten af mit eget studie samt med alt, jeg kunne samle sammen fra disse kilder, så de kunne få Guds Ord på engelsk i en så perfekt fremstilling af det som muligt på det sprog.”

John Nelson Darby dimitterede i 1818 fra Trinity College i Dublin med udmærkelse og Universitetsmedalje i ”Classics”. Han blev omvendt, da han var i tyverne, og arbejdede i udstrakt grad med kristen tjeneste, sjæleomsorg og Bibeloversættelse i England, Irland, Frankrig, Tyskland, Schweiz og andre steder. Han var en dygtig lingvist, belært i hebraisk, græsk, latin, fransk og tysk.

Vedrørende Det Nye Testamente oversatte han fra tekster, som var godkendt af det nittende århundredes store udgivere af den græske tekst: Griesbach, Lachmann, Tisschendorf og Tregelles. Der, hvor udgiverne havde forskellige vurderinger angående den korrekte ordlyd i en bestemt passage, kiggede JND efter i teksterne i de originale græske manuskripter: Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, Ephraemi, Bezae osv.

Vedrørende Det Gamle Testamente oversatte han fra den masoretiske-hebraiske standardtekst, der var tilgængelig på det tidspunkt.

Den første udgave af Det Nye Testamente på engelsk udkom i 1856-66 og den anden i 1871. Den tredje udgave udkom i 1884 efter JND’s død (1882), men hans egne noter til denne udgave blev offentliggjort i 2013 fra en kopi (som fornyligt blev fundet) af 1871 udgaven med hans egne tilføjelser og rettelser.

Hele Bibelen blev oversat til tysk og udgivet i 1871, og de originale oplag findes idag.

Det Nye Testamente blev oversat til fransk, hvor den første udgave udkom i 1859 og den fjerde udgave i 1878, og de originale oplag af hver udgave findes idag.

Det Gamle Testamente blev oversat til fransk og først udgivet i dele (Livraisons) med start omkring 1881. PBCC ved ikke, hvor eksempler på dette originale oplag befinder sig, og læsere er meget velkomne til at oplyse os om, hvor man kan finde en sådan kopi. Hele det franske Gamle Testamente blev medtaget i den franske Bibel, som blev offentliggjort i 1885.

The JND Bibel Notes Team