Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Lære & Pagter

Plymouth-brødrene og politik

Vores syn på styre, lovgivning og stemmeafgivning

Brødre er upartiske og tror på, at enhver regering (uanset politisk parti eller individuelle kandidater) er blevet valgt ved Guds vilje. Samtidig med at vi konstant beder for god ledelse, stemmer vi af samvittighedsmæssige årsager ikke. I de fleste lande, hvor det er lovpligtigt at stemme, kan man blive fritaget fra at stemme af samvittighedsmæssige årsager.

Selvom vi ikke stemmer, er vi alligevel opmærksomme på den politik, der føres i de lande, hvor vi bor, og som det er tilfældet for alle kristne kirker, tager Plymouth-brødrene fra tid til anden moralsk stilling mht. overensstemmelsen mellem lovgivning og politik og læren i Bibelen. Ved disse lejligheder driver vi aktiv lobbyvirksomhed gennem vores repræsentanter og udøver vores individuelle demokratiske ret som borgere i et frit samfund.


Brødre tjente i begge verdenskrige

I tiderne med militær værnepligt tjente medlemmer af Plymouth Brethren Christian Church i begge verdenskrige samt Korea- og Vietnamkrigene og tjente sammen med ikke-Brødre-soldater fra deres respektive lande. Brødrene havde den indstilling, at de ønskede at blive anerkendt som ikke-kæmpende, og adskilte sig herigennem fra militærnægtere. De var udsat for kritik, særligt under Første Verdenskrig, fordi de nægtede at bære våben, men tiden og erfaringen viste, at der skulle meget mod til for at gå ind på fronten uden våben for at redde de sårede.

Brødre har tjent mange forskellige steder, bl.a. i junglerne i Papua New Guinea, Nordafrikas ørkener, på strandene ved Dunkirk, landgangen i Normandiet, Korea og Vietnam. De tjente på fronten som bårebærere og i klassificerede hemmelige enheder i signalkorpset. En af dem var næstkommanderende på et af de største militærhospitaler i Australien.

Deres arbejde blev bl.a. anerkendt ved en belønning under Første Verdenskrig for tapperhed i tjenesten, herunder Militærkorset. Under Anden Verdenskrig blev en af dem nævnt i en rapport for sine tjenester over for andre krigsfanger, på trods af at han var fange i Changi. Under den kolde krigs spændinger i Europa blev en af Brødrene udpeget som ’Årets soldat’ to gange i træk.UDDRAG FRA AUSTRALIENS RIGSARKIV

F. KINGSLEY NORRIS (Generaldirektør ved Hærens Militærtjeneste)
GENERALDIREKTØR, AUSTRALSK LÆGETJENESTE –
AUST. MILITÆR 1942-43 STYRKER

Død og sygdom havde på sørgelig vis tyndet ud i antallet af mit lægepersonale, og som svar på mange henvendelser fik vi langt om længe tildelt endnu en feltambulance, som inkluderede en gruppe ”militærnægtere”…

…jeg drøftede situationen med militærnægteren og besluttede mig for at flytte hans ambulance over til Soputa, hvor slaget var spidset til, og antallet af vores døde var steget.

Bærere fra ”nægterne” blev beordret til at gå ind i slaget, og ikke en eneste tøvede. Nogle blev dræbt, andre blev såret, og imens jeg iagttog dem, så jeg ikke en eneste mand eller en eneste båresektion tøve med at gå tilbage, efter at de havde bragt en død ud.

Akkurat lige som mændene ved Mons forvandlede det grundlæggende ord foragtelig til en gylden ære, således blev ”nægter” til et ærefuldt ord for respekt og anseelse. Denne hændelse ved Soputa var et af de mest inspirerende eksempler på moralsk og fysisk mod, jeg har oplevet.