Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Videregående Uddannelse

Mottoet “Learning to Learn” indebærer, at de unge mennesker bliver udrustet til en livslang lærdom, og eleverne bliver i den grad aktivt tilskyndet til at fortsætte et formelt studie, efter at de har afsluttet den sekundære uddannelse.

Stort set de fleste, der forlader skolen, begynder derfor på tertiære uddannelser (som i nogle lande kaldes for videregående uddannelser), hvor mange arbejder ved siden af deres studier i deres bestræbelse på at blive dygtige på deres valgte område.