Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Vores Curricula

Skolerne følger den nationale undervisningsplan i deres lokalområde og anvender så vidt muligt det vurderings-/eksamensprogram, der stemmer overens med et anerkendt og godkendt certifikat. Der sættes i særdeleshed fokus på at udvikle en stærk forståelse for og færdighed i at kunne læse og skrive, hvormed hver elev bliver vant til at et pensum med disciplin og fleksibilitet, der inspirerer den indre motivation.

Professionelle, kvalificerede og uddannede lærere anvender pensum til varierede former for læringsstile, især ved at gøre eleverne i stand til at være selv-instrueret i deres organisatoriske tilgang til indlæring.

Fortsat udvikling af pensum og skelnen mellem den enkelte elevs behov sikrer, at alle elever har mulighed for at opnå deres fulde potentiale.

Der lægges vægt på, at eleverne har en bred vifte af muligheder, hvilke omfatter undervisning i sundhed og motion, musik, produktdesign og teknologi, kunst og fremmedsprog.

For at gøre eleverne i stand til at lære hele livet igennem, lægges der særligt vægt på værdsættelse af værdier, den miljømæssige og personlige udvikling af high-order-tænkning og selv-instrueret indlæring.