Familien er kernen i alt, hvad vi tror og alt hvad vi gør

Gennem vores tro, vi bliver inspireret til at være gode og omsorgsfulde naboer

Prædiken af Evangeliet

“Thi enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst” (Rom. 10 v 13)

Vi prædiker aktivt Guds ord eller, som vi kalder det, vi gadeprædiker til det bredere samfund for at oplyse det om den evige frelse, som er tilgængelig for enhver mand, kvinde og ethvert barn.

Evig frelse kan opnås af alle ved ganske enkelt at acceptere Jesus Kristus som Herren; ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses” (Rom. 10 v 9).

Ved at forkynde Ordet opfordrer vi samfundet til at acceptere Gud og Jesus, og vi er altid villige til at besvare ethvert spørgsmål om tro og vores prædiken, når de opstår.

Ud over gadeprædiken samles vi også i det, vi kalder Plymouth-brødrenes forsamlinger, for at bede sammen og for at læse Bibelen, således at vi er bemyndiget med tro og mod til at fortsætte vores mission at sprede Guds Ord til verden.