VILKA ÄR PLYMOUTHBRÖDERNA?

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna grundades i början av 1800-talet i Plymouth i södra England. Vi är en kristen gemenskap med över 50.000 medlemmar i Australien, Nya Zeeland, Europa, Amerika (inkluderar Karibien) och Storbritannien.

Vi är djupt familjeorienterade och lever, arbetar och ber som ’Bröder’ – en gemenskap av familjer som hålls samman av vår gemensamma kristna tro.

Bröderna tror att Bibeln är Guds sanna Ord och att vi är kallade att leva ett liv i enlighet med dess undervisning. Plymouthbrödernas medlemmar deltar i regelbundna gudstjänster varje söndag för att fira Herrens Nattvard och predika Evangelium.

Det finns en stark och generös välgörenhetsanda bland Bröderna och många använder villigt sin tid till humanitärt arbete för att lätta mänsklighetens bördor.

A young Plymouth Brethren family with baby

Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Romarbrevet 10 V 13

Våra värderingar

Familjeliv

För Plymouth Brothers, är familjen central för vår tro och sätt att leva. Vi njuter av tiden tillsammans precis som andra familjer runt om i världen.

Få reda på mer
A large group of Plymouth Brethren church members

Gemenskap

Vi betraktar ömsesidig kristen gemenskap som en integrerad del av vårt sätt att leva. Vår gemenskap med varandra bygger på ett åtagande att utöva sanningen.

Få reda på mer

Predika evangeliet

Vi predikar aktivt Guds Ord, eller som vi kallar det ’gatupredikan’ för det bredare samhället för att upplysa dem om evig frälsning som är tillgänglig för alla män, kvinnor och barn.

Få reda på mer

För den som skall kalla på herrens namn skall sparas

Romans 10 V 13
Young man preaching the Bible to the public in France

Comunity

Vi lever och arbetar med människor från alla samhällsskikt, trosuppfattningar och kulturer. Vi lägger stor vikt vid att aktivt utöva kristendomen inom våra samfund och för oss sker detta på många sätt:

  • Service till vår familj
  • Service till vår kyrka
  • Service till både vårt lokala och globala samhälle.
Få reda på mer