Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Om Oss

PLYMOUTHBRÖDERNAS HISTORIA

Historiska fakta om kyrkans ursprung och intressegemenskap

Plymouthbrödernas historia går tillbaka till början av artonhundratalets England, där det fanns ett växande missnöje inom den anglikanska kyrkan. Som ett resultat av denna känsla bildades spontant ett antal oberoende samlingar, där män och kvinnor träffades i en gemenskap baserad på Nya Testamentets läror och centrerad på firandet av Herrens Måltid (nattvarden). Denna broderliga gemenskap, “Bröder”, avvisade kyrklig myndighet och fokuserade i stället på individens direkta relation till Gud och den betoning detta ger på personligt ansvar. De träffades i enkla mötesrum för nattvarden, att delta i bön och predika evangeliet.

1829 bildades de första permanenta mötena och deltagarna antog namnet Plymouthbröderna från staden Plymouth i södra England, där några av de mest framstående nya lärarna var verksamma. Främst bland dessa var John Nelson Darby, som bidrog till att bilda nya församlingar i England, Irland och på hela den europeiska kontinenten. Vid mitten av artonhundratalet hade församlingssmedlemmar emigrerat till Amerika, Afrika, Australien och Nya Zeeland och grunden för en världsomspännande kristen gemenskap hade etablerats.

Vår tro grundas på Bibeln, den text som är gemensam för alla kristna kyrkor. Detta erkändes formellt 1926 i USA:s förteckning över religiösa organ: “Den grupp som kallas Plymouthbröderna frånsäger sig alla beteckningar utom den som Skriften tillämpar på alla troende: ‘Kristna’. Att anta ett specifikt namn skulle göra dem till en sekt, vilket de avvisar, sekter och delningar fördöms i 1 Korinthierbrevet. 1 v 10-15”.

Om du vill få mer historiska fakta om den Kristna Kyrkan Plymouthbröderna är du välkommen att skicka ett meddelande via får kontaktsida – vi ser fram mot att höra från dig.

Plymouth Brethren Family Life
Vilka Vi Är
gospel topics
Samhällsledare
Medlemsberättelser