1. Ditt godkännande

(a) Detta är de villkor på vilka Plymouth Brethren Christian Church ACN 158 542 075 (kallad PBCC, vi eller våra) tillåter användare att få tillgång till och använda PBCC:s webbplats plymouthbrethrenchristianchurch.org (Webbplats) inklusive att använda de tjänster och den funktionalitet som görs tillgänglig via webbplatsen, visa Innehåll som tillhandahålls av PBCC och kommunicera med PBCC.

(b) Du accepterar att vara bunden av dessa Villkor genom att använda, surfa eller få tillgång till någon del av webbplatsen.

(c) PBCC kan från tid till annan granska och uppdatera dessa villkor för att ta hänsyn till nya lagar, förordningar, produkter eller teknik. Din användning av Webbplatsen kommer att regleras av de senaste Villkoren som publiceras på Webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av de senaste Villkoren. Det är ditt ansvar att kontrollera webbplatsen regelbundet för uppdaterade versioner av villkoren.

(d) Webbplatsen kan ändras när som helst utan förvarning och kan innehålla fel.

2. Innehåll

(a) Webbplatsen ägs och drivs av PBCC.

(b) PBCC har rätt, men inte skyldighet, att övervaka all information, kommentar, innehåll, kommunikation, råd, text, eller annat material (Innehåll) som görs tillgängligt på webbplatsen. PBCC förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, blockera, ändra eller ta bort något Innehåll som finns på webbplatsen utan föregående meddelande, och kommer inte att på något sätt vara ansvarigt för möjliga konsekvenser av sådana handlingar.

(c) Innehållet på webbplatsen är endast av allmänt informationssyfte. Vidare garanterar PBCC inte eller gör några utfästelser om några produkter eller tjänster från tredje part som beskrivs eller hänvisas till på webbplatsen. All användning av PBCC-materialet eller information av en annan person eller organisation sker på användarens egen risk.

(d) Innehållet på denna Webbplats erhålls och utvecklas från en mängd olika källor inklusive men inte begränsat till samarbeten med tredje part och information som tillhandahålls av tredje part på licens. Inkludering av innehåll på denna Webbplats är inte ett godkännande av någon organisation, produkt eller tjänst.

(e) Medan försiktighet har tagits i förberedelserna av innehållet på denna Webbplats, KOMMER PBCC och dess anställda, närstående parter, direktörer, tjänstemän, agenter, volontärer, entreprenörer och underleverantörer inte acceptera något ansvar, inklusive för förlust eller skada, som följer av beroendet av innehållet, eller för dess riktighet, valuta och fullständighet.

(f) Du accepterar att vara ensam ansvarig för allt Innehåll som du kommunicerar eller på annat sätt tillhandahåller över webbplatsen. Du garanterar och representerar att allt Innehåll som du kommunicerar eller på annat sätt tillhandahåller inte kommer att bryta mot dessa villkor eller sekretesspolicyn.

(g) Du godkänner att vår webbplats kan utsätta dig för Innehåll som kan vara stötande eller stötande. Vi skall inte vara ansvariga inför dig på något sätt för innehållet som visas på denna webbplats och inte heller för något fel eller försummelse.

(h) Om du har ett klagomål angående något Innehåll, kommer PBCC:s enda skyldighet att vara att granska alla skriftliga klagomål som anmälts till det och, om det finner lämpligt, efter eget gottfinnande, att ändra eller ta bort det särskilda Innehållet.

3. Länkar

(a) Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. PBCC tillhandahåller dessa länkar som en färdig referens och inte som ett godkännande av dessa webbplatser, deras operatörer, de varor, tjänster eller innehåll som de beskriver.

(b) Andra webbplatser som är länkade till webbplatsen omfattas inte av dessa villkor, och kan ha egna villkor och sekretesspolicy. Om du väljer att komma åt dessa länkade webbplatser gör du det på egen risk. PBCC ansvarar inte för och kommer inte att vara ansvarigt för innehållet eller driften av dessa webbplatser eller någon av de varor, tjänster eller innehåll som de beskriver. PBCC ansvarar inte för och kommer inte att vara ansvarig för någon felaktig länk till en extern webbplats.

(c) Du har inte tillåtelse att rama in Webbplatsen utan PBCC:s uttryckliga skriftliga tillstånd.

4. Tillgång och kommunikation

(a) Med förbehåll för de garantier från konsumenterna som föreskrivs i konsumentskyddslagstiftningen (inklusive den australiska konsumentlagen som återfinns i schema 2 till Competition and Consumer Act 2010 (ACL)) garanterar PBCC inte att du kommer att ha kontinuerlig tillgång till webbplatsen. PBCC kommer inte att hållas ansvarigt i händelse av att Webbplatsen inte är tillgänglig för dig på grund av datoravbrott som kan tillskrivas driftstörningar, uppgraderingar, förebyggande eller avhjälpande underhållsaktiviteter eller avbrott i telekommunikationsförsörjningen.

(b) PBCC garanterar inte leverans av kommunikation via internet eftersom sådan kommunikation är beroende av tredje parts tjänsteleverantörer. Elektronisk kommunikation (inklusive elektronisk post) är sårbar för avlyssning av tredje part och PBCC garanterar inte säkerheten eller sekretessen för dessa kommunikationer eller säkerheten på webbplatsen.

(c) PBCC tillhandahåller inte, och har ingen kontroll över, kommunikation, nätverk eller tjänster, internet eller annan teknik som krävs eller används över hela webbplatsen och accepterar inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust i någon form som är associerad med dem, vare sig på grund av överbelastning, tekniska funktionsfel, virus eller på annat sätt.

(d) Detaljer som finns på webbplatsen som rör tjänster har utarbetats i enlighet med australisk lag och får inte uppfylla lagarna i ett annat land. PBCC garanterar inte att webbplatsen och dess innehåll följer lagstiftningen i något annat land. Det är ditt ansvar att avgöra om webbplatsen och dess innehåll följer lagarna i din jurisdiktion.

(e) Om du kommer åt och använder denna Webbplats eller dess innehåll från utanför Australien du gör det på egen risk.

5. Sekretess

All personlig information som du skickar till PBCC omfattas av och kommer att hanteras i enlighet med PBCC:s integritetspolicy (Sekretesspolicy). Sekretesspolicyn utgör en del av dessa villkor och anges på www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/privacy-policy/. Du godkänner att du, genom att använda webbplatsen eller kommunicerar med PBCC, har läst integritetspolicyn, förstått dess innehåll och samtyckt till dess krav.

6. Immateriell egendom

(a) Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och patent, i webbplatsen, PBCC:s tjänster, och alla komponenter i dem ägs eller licensieras av PBCC eller någon av dess relaterade enheter. Du får inte kopiera, ändra eller överföra någon del av Webbplatsen.

(b) Webbplatsen innehåller varumärken, logotyper, tjänstenamn och varunamn för PBCC eller tredje part som kan vara registrerade eller på annat sätt skyddade enligt lag. Du har inte tillåtelse att använda några varumärken, logotyper, tjänstenamn eller varunamn som förekommer på webbplatsen.

7. Licens och användning av webbplats

Med förbehåll för de begränsningar som anges i paragraf 8 beviljar PBCC dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda webbplatsen för eget personligt bruk. Du får inte ladda ner (annat än sidcachning) eller ändra webbplatsen eller någon del av webbplatsen. Allt Innehåll som du lägger upp på webbplatsen eller på annat sätt tillhandahåller eller kommunicerar till PBCC kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär information.

8. Förbjudna användningsområden

I att använda webbplatsen får du inte:

a) bedriva kommersiell verksamhet inklusive marknadsföring, reklam eller kommersiellt främjande av varor eller tjänster, återförsäljning, samla in och använda eventuella produktlistor eller priser till förmån för andra handlare, datagruva eller använda robotar eller andra metoder för datainsamling,

b) utge sig för eller falskeligen påstå sig företräda en person eller organisation,

c) förtala, missbruka, förfölja, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter, inklusive utan begränsning, rättigheter som rör integritet och publicitet,

(d) posta, länka till, eller på annat sätt kommunicera eller distribuera något olämpligt, profant, nedsättande, intrång, obscent, oanständigt eller olagligt material eller information, eller på annat sätt använda webbplatsen på ett sätt som är olagligt eller skulle göra intrång i en annan persons rättigheter inklusive eventuella immateriella rättigheter; Eller

e) posta, länka till, eller på annat sätt distribuera någon information, material eller föremål som innehåller ett virus, trojansk häst, mask eller annan skadlig eller störande komponent.

9. Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

(a) Ingenting i dessa villkor utesluter, begränsar eller ändrar någon konsumentgaranti, rättighet eller gottgörelse som du har tilldelats av ACL, eller annan tillämplig lag som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom avtal.

(b) I den utsträckning som lagen tillåter (inklusive ACL) utesluter PBCC alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive eventuella garantier eller utfästelser rörande tillgänglighet av webbplatsen, kvalitet, fullständighet, noggrannhet, lämplighet, acceptabilitet eller lämplighet för ändamålet i förhållande till Innehållet, alla länkar till eller från Innehållet och de tjänster som annonseras eller är åtkomliga med hjälp av Innehållet.

(c) I den utsträckning som lagen tillåter (inklusive ACL) begränsas PBCC:s ansvar i fråga om eventuella icke-exkluderbara garantier eller villkor som rör Innehållet, alla länkar till eller från Innehållet och de tjänster som annonseras eller är tillgängliga med hjälp av innehållet till att återförsörja det relevanta innehållet eller den rimliga kostnaden för återförsörjande av det relevanta innehållet, beroende på vilket PBCC anser lämpligt att tillhandahålla.

(d) För alla andra anspråk eller ansvar, och i den utsträckning som lagen tillåter, kommer PBCC:s och dess anställdas, agenters eller entreprenörers högsta ansvar för förlust, skada, anspråk, kostnad eller kostnad som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, innehållet, alla länkar till eller från Innehållet och de tjänster som annonseras eller är tillgängliga med hjälp av innehållet 10 USD i den sammanlagda av alla anspråk.

(e) I den utsträckning som lagen tillåter (inklusive ACL) kommer PBCC inte att hållas ansvarigt för direkt eller indirekt förlorad vinst, radering eller förvanskning av elektroniskt eller digitalt lagrad information, eller oförutsedda, följdskador eller särskilda skador som uppstår på grund av eller i samband med Innehållet, alla länkar till eller från Innehållet och de tjänster som annonseras eller är åtkomliga med hjälp av Innehållet.

10. Gotthets-

Du kommer att helt hålla PBCC-avtalet skadesförberättande när det gäller all förlust, skada, kostnader, utgifter (inklusive juridiska avgifter på fullständig gottgörelsebasis), böter, straff, krav, krav och förfaranden som helst uppkommer, vare sig det gäller sedermering (inklusive vårdslöshet) eller enligt stadga, i samband med något av följande:

(a) alla brott mot dessa villkor av dig;

(b) din användning av Webbplatsen; Eller

(c) din kommunikation med PBCC.

11. Behörighet och lag

Dessa villkor styrs av och måste tolkas i enlighet med lagstiftningen i delstaten New South Wales, Australien. Du underkastar dig exklusiv behörighet för domstolarna i den staten och Australiens samvälde vad gäller alla frågor som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, deras prestation och ämne.

12. Avgångsförmåga

Varje bestämmelse i dessa villkor är avgångsbar från de andra och inget avgångsvederlag för en bestämmelse kommer att påverka någon annan bestämmelse.

13. Kontakta oss

Om du har frågor om webbplatsen, villkoren eller sekretesspolicyn, kontakta oss.