Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Möten

Livet i Kristna Kyrkan Plymouthbröderna

Lär dig mer om vårt kyrkoliv och vad familjen och tron betyder för oss

Som medlemmar i den Kristna Kyrkan Plymouthbröderna har vi en stark tro på familjens särskilda betydelse. Vi lever, arbetar och ber som “bröder” – en gemenskap av familjer som hålls samman av vår gemensamma, kristna tro.

Vi samlas varje söndag I enkla mötesrum (Gospel Halls) för att fira Herrens Måltid (nattvarden) och predika evangeliet. Vi samlas också dagligen för bibelläsningar och bön. Vi önskar fira Herrens Måltid som en enskild sammankomst och vissa andra möten hålls på principen av inbjudan.

Våra andra religiösa möten, såsom evangeliska predikningar och möten för bön, är öppna för besökare från allmänheten. Vi predikar också regelbundet utomhus och vi ber att andra också genom Bibeln ska finna frälsningen i Jesus Kristus.

Om du har andra frågor om Kristna Kyrkan Plymouthbröderna är du välkommen att kontakta oss via vår kontaktsida – vi ser fram mot att höra från dig.