Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Vad Vi Tror

Läs om Plymouthbröderna övertygelser och tro

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna är en Kristen gemenskap grundad på Bibeln som Guds Ord. Vi är kallade till att leva ett rätt liv enligt Bibelns anvisningar.

Bibeln har central betydelse för brödernas livsstil, övertygelser, moral och uppförandekod. Vi tror att Bibeln är Guds sanna Ord, som ger vägledning för alla delar av våra liv.

Vårt evangeliska arbete är avsett att leda människor till Kristus och få frälsning för sina själar, nu och för evigt. Den som är beredd att överlämna sig till vår tro och vårt levnadssätt kan välja att gå med i vår kyrka.

Vi väntar på Kristi återkomst, då Han ska döma både levande och döda, och hämta upp alla som har frälsts genom Hans blod för att vara med Honom för evigt.

För att ta reda på mer om vår tro, eller om du vill tala med någon om tro, kan du kontakta oss här.