Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Utbildning

Läs mer om hur vi utbildar barnen i våra skolor

Plymouthbrödernas skolor drivs av enskilda medlemmar, inte av kyrkan. Sådana skolor finns över hela världen där våra medlemmar finns, och de liknar skolor som drivs av andra kristna samfund. Betoningen på religion är minimal.

Alla Plymouthbröderna skolor syftar till en hög standard, som sysselsätter professionellt kvalificerade icke-Brethren lärare.

Varje skola är registrerad och godkänd av berörda skolmyndigheter och läroplanen och undervisningsmetoder inklusive användning av informationsteknik. Pojkar och flickor behandlas lika, ofta uppnå resultat betydligt över genomsnittet. Många studenter går på att uppnå högre kvalifikationer genom eftergymnasiala kurser via registrerade utbildningsorganisationer.

Utbildning värderas högt inom Brethren familjer och barn är karakteristiskt glada, entusiastiska och engagerade över hela läroplanen.

Om du vill veta mer om våra skolor och levnadssätt, kontakta oss här.

Våra Skolor
Våra Lärare
our facilities
Våra Anläggningar
Vår Läroplan
education locations
Platser
Sysselsättning
Eftergymnasial Utbildning