Innovation inom utbildning

One School Global är erkänd som en globalt ledande skola inom självstyrt lärande. OneSchools moderna, teknologibaserade fysiska och digitala studiemiljöer skapar en engagerande och välkomnande atmosfär för både elever och lärare.

Stödjande miljö

OneSchool Global är en registrerad friskola i 20 länder. OneSchool Globals personalstyrka på 2000 personer består av professionella och kvalificerade lärare, samt personal för administration och underhåll. Dessutom deltar flera frivilliga i arbetet på de lokala skolorna. De som arbetar i skolan upplever i allmänhet en mycket positiv miljö och det finns en stark samhörighetskänsla bland personalen.

Livslångt lärande

I oberoende, globala jämförelser av över 13 miljoner elever har OneSchool Globals elever visat resultat över genomsnittet i samtliga ämnen. Många elever går vidare till eftergymnasial utbildning.

Våra skolor

Skolnätverket OneSchool global etablerades 1994 och har för närvarande 9000 elever i över 125 lokala campus, vilket gör den till en av världens största friskolor. Skolans klassrum är inte en plats för religionsutövning, gudstjänster eller religiös utbildning, men religionskunskap ingår i enlighet med varje lands läroplan i skolans undervisning. Om du vill veta mer, besök OneSchool Globals webbplats.

Få reda på mer
Children at a OneSchool Global school
A young Plymouth Brethren family with baby

Faqs

Läs mer om Kristna Kyrkan Plymouthbröderna genom att studera ”vanliga frågor”.

Få reda på mer

Träna upp ett barn på det sätt han borde gå: och när han är gammal, kommer han inte att avvika från det.

Ordspråksboken 22 mot 6