Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Sysselsättning

Plymouthbröderna – Företag och försvärvsarbete

Ekonomisk hållbarhet för oss själva och samhället

Vi försörjer oss ekonomiskt genom små till medelstora företag som ägs och drivs av medlemmar i Plymouthbröderna. Dessa företag betjänar och samarbetar med allmänheten på samma sätt som andra liknande företag gör över hela världen.

Som Bröder driver vi våra verksamheter inom ramarna för alla i respektive land gällande, tillämpliga lagar rörande skatter, anställdas villkor och förmåner, säkerhetskrav osv. Inga särskilda undantag finns för brödernas företag, vare sig skattemässigt eller på något annat sätt.

Plymouthbröderna som företagsägare och -ledare har rykte om sig att vara generösa och understödjande arbetsgivare. Vi välkomnar personal som inte tillhör Bröderna och tar uppriktigt intresse i deras välfärd. Plymouthbröder driver företag som har hundratals icke-bröder anställda och dessa behandlas rättvist och väl, precis så som vi behandlar de medarbetare som tillhör Bröderna.

 


employment

Både inkomsten och arbetsglädjen fick ett lyft

Många anställda icke-bröder, som Danny på bilden, trivs med att arbeta tillsammans med både bröder och icke-bröder.

De företag som ägs av bröder bidrar till minskad arbetslöshet och de anställer gärna många icke-bröder.