Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Våra Skolor

Läs mer om vilken utbildning som erbjuds våra barn

Utbildning erbjuds genom skolor som drivs av enskilda medlemmar, inte av kyrkan. Sådana skolor finns över hela världen där vi har medlemmar.

Dessa skolor drivs med ambitionen att hålla hög standard där den pedagogiska personalen består av kvalificerade, professionella icke-medlemmar.

Alla dessa skolor är registrerade och godkända av berörda skolmyndigheter i respektive land, följer läroplanen och använder modern undervisningsteknik inklusive informationsteknologi. Pojkar och flickor behandlas lika och de studieresultat som uppnås ligger ofta långt över riksgenomsnittet. Många elever fortsätter med eftergymnasiala studier för att nå högre kvalifikationer och behörigheter.

Utbildning värderas högt i brödernas familjer, och barnen kännetecknas i allmänhet av glädje, entusiasm och engagemang genom hela skoltiden.

Om du vill veta mer om våra skolor och vårt levnadssätt, kontakta oss här.