Plymouth Brethren elderly member reading Bible

Vad lär jag av Bibeln?

I följande evangeliska traktat beskriver J. N. Darby vad han har lärt från Bibeln som formar grunden till hans tro.

Bibelns roll som en del av en Brödernas liv

För Brödernas medlemmar är Bibeln en viktig följeslagare och auktoritativ guide genom livet. Från tidig ålder läser och undervisas unga medlemmar de bibliska berättelserna som har inspirerat miljontals genom tiderna.

Bibeln är ingen vanlig bok, det är en bok som Gud försett människan med. Den är det absoluta, ofelbara, inspirerade Guds Ord.

Hela Bibeln är inspirerad av Gud

2 Timotheosbrevet kap. 3 v. 16

När barn i PBCC växer upp, äger och vårdar de sin egen Bibel och uppmuntras att läsa den dagligen. Många har läst igenom hela Bibeln innan de kommer till tonåren, och har grundat sin egen värdering och tillit till Bibelns tidlösa ord till tröst, vägledning och uppmuntran när de går genom livet.

Bibeln är i centrum för vårt kyrkoliv, och är den enda bok som läses och diskuteras under våra Gudstjänster i kyrkan.

John Nelson Darbys bibelöversättning

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna (KKPB) anser att Bibeln är Guds Ord: inspirerat, fulländat och slutgiltigt.

Samtidigt som de respekterar King James auktoriserade engelska version och alla andra ärbara översättningar, så tror de att översättningen gjord av John Nelson Darby (JND) (1800-1882) är mer exakt.

De tror att varje sann troende på Herren Jesus Kristus, det vill säga varje genuint omvänd person, oavsett vilken kyrka han eller hon går till, kommer att vara i himlen i evigheten och förtjänar att under sin tid på jorden ha en så bra översatt Bibel som möjligt.

Så här skrev JND själv angående Nya Testamentet på engelska:

”Det har ingalunda varit min avsikt att producera ett lärt arbete; men då jag hade tillgång till böcker och olika informationskällor, som den stora massan av läsare, för vilka Guds Ord var lika dyrbart, inte hade tillgång till, ville jag förse dem, så långt jag kunde, med frukterna av mina egna studier och av allt jag kunde samla in från dessa källor, så att de kunde ha Guds Ord på engelska på en så perfekt framställning av det som möjligt på det språket”.

John Nelson Darby utexaminerades 1818 från Trinity College i Dublin, med utmärkelser och universitets medalj i klassiska språk. Han blev omvänd i 20-årsåldern och arbetade mycket omfattande med kristen tjänst, själavård och bibelöversättningar i England, Irland, Frankrike, Tyskland, Schweiz och i andra länder. Han var mycket språkbegåvad och lärde sig hebreiska, grekiska, latin, franska och tyska.

Nya Testamentet översatte han från de texter som 1800-talets stora experter på den grekiska bibeltexten enats om: Griesbach, Lachmann, Tischendorf och Tregelles. Där dessa skilde sig åt i tolkningen av något skriftställe, konsulterade JND texten i de grekiska orginalmanuskripten: Sinaiticus, Alexandrinius, Vaticanus, Ephraemi Bezae etc.

Gamla Testamentet översatte han från den då tillgängliga hebreiska texten Masoretic.

Den första upplagan av Nya Testamentet på engelska utgavs 1856-66 och den andra 1871. Den tredje upplagan gavs ut 1881, efter JND:s
död (1882), men hans egna anteckningar för denna utgåva publicerades 2013 från en nyligen funnen kopia av 1871 års upplaga, med hans egen namnteckning, tillägg och justeringar.

Hela Bibeln översattes till tyska och publicerades 1871, originaltryck finns bevarade.

Nya Testamentet översattes till franska med en första upplaga 1859 fram till en fjärde upplaga 1878. Originaltryck av dessa finns bevarade.

Gamla Testamentet översattes till franska och utgavs först i delar (Livraisons) med början omkring 1881. KKPB känner inte till var någon dessa ursprungliga utgåvor finns. Läsarna ombedes vänligen kontakta oss om de har kännedom om var dessa finns och kan betraktas. Hela Gamla testamentet ingick i den franska Bibeln som publicerades 1885.