Aktivt utöva kristendom

Vi lever och arbetar med människor från alla samhällsskikt, övertygelser och kulturer, många bröder äger företag och sysselsätter tillsammans tusentals anställda som inte är bröder.

Vi lägger stor vikt vid att aktivt utöva kristendom, och vi gör detta på många sätt:

  • Tjäna vår familj
  • Tjäna vår kyrka
  • Tjäna både det lokala och det globala samhället.

Detta har stor betydelse för Bröderna då vi är helt övertygade om att handling kan förändra liv. Vår belöning för tid och medel som används till frivilliga hjälpinsatser och katastrofhjälp är att vi ser hur det gör en verklig skillnad för de drabbade.

Läs mer om hur Plymouthbrödernas medlemmar tjänar samhället genom att vara en del av Rapid Relief Team, en global grupp volontärer i alla åldrar.

Plymouth Brethren members leaving church

Det handlar om att hjälpa till och ge tillbaka

Plymouthbröderna lever i harmoni på vanliga gator runt om i världen. Det sägs ofta att vi är goda grannar när vi strävar efter att aktivt leva i Kristus’ generösa och omvårdande ande.

Våra barn engagerar sig genom sina skolor i insamlingar till välgörenhetsorganisationer och vi bidrar med glädje när människor i vår närhet behöver hjälp.

Såsom vi hava tillfälle, låt oss göra gott mot alla.

Galaterbrevet kap. 6 v. 10