Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Värden

[pending]

Plymouth Brethren Family Life
Familjeliv
Gemenskap
Evangelisk Predikan
Plan a Visit
Vård av Andra
Samhälle