Tro och övertygelse

Vad är tro?

”Tro är tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting som inte syns”, Hebreerbrevet kap. 11, v. 1. Tro är en gåva från Gud, som Han ger till varje ångrande syndare, och är inte beroende på gärningar. Den kommer genom Guds Ord, håller alltid fast vid Guds Ord och får sin näring genom Guds Ord. Den är nådens inre kraft som håller fast vid sanningen. Den är mottagandet av gudomligt vittnesbörd. Tro är att trons föremål uppenbaras för själen genom den Helige Ande, den är verklig och levande.

Tro är på Gud och på Kristi Person och Kristi verk, när Han dog för syndare och utgöt sitt blod på korset.

Hur känner jag Gud?

Medvetandet att det finns ett högre väsen, en högre makt, infinner sig ofta när en själ med vördnad begrundar skapelsens fullkomlighet, eller upplever något speciellt. Men detta erkännande, hur tjänligt det än är, upprättar inte kontakt mellan själen och Gud.

Den upplysta själen lär känna Gud genom Herren Jesus Kristus och den Helige Andes närvaro.

Johannesevangeliet kap. 1, vers 18: ”Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, Han har uppenbarat Honom.” Genom Bibeln lär vi känna Gud, i en Människa vars fullkomliga liv uttryckte hans kärlek till alla människor.

Vad är innefattat i läran om avskildhet?

Principen om avskildhet utövas av alla människor, nationer och religioner, i en eller annan form.

Bibeln talar om det på många ställen – från Första Moseboken kapitel 1, när Gud skilde mellan ljus och mörker, fram till Uppenbarelseboken kapitel 22, där det finns de som är innanför och de som är utanför.

Herren Jesus sade om sina lärjungar: ”de är icke av världen, såsom jag icke är av världen”, Johannesevangeliet kapitel 17, vers 14. Med ”världen” syftas här på det syndens och laglöshetens system som domineras av Satan.

Som kyrka söker vi helhjärtat att hänge våra liv åt denna princip. Vi väljer att följa den undervisning som Jesus ger i evangelierna och i Nya Testamentets brev. Se Matteus kap. 16 v. 24-26, Markus kap. 10 v. 28-30, Andra Timotheosbrevet kap. 2 v. 19 och Andra Korinthierbrevet kap. 6 v. 14-18.
Avskildhet representerar en moralisk åtskillnad mellan det som är rätt och det som är fel, det som är rättfärdigt och det som är orättfärdigt. Kristna är som troende på Herren Jesus Kristus uppmanade att ”förkasta det onda och välja det goda”, Jesaja kap. 7 v. 15.

Vi har åtagit oss att äta och dricka endast med dem som vi kan fira Herrens Måltid med – det är grunden för vår gemenskap.

Detta betyder inte att vi anser oss vara bättre än våra medmänniskor – män, kvinnor och barn. Vi bor bland dem och arbetar harmoniskt tillsammans med dem i det allmänna samhället.
Att vi praktiserar avskildhet utesluter inte samarbete i samhället.

Vi hjälper våra grannar och de hjälper oss. Vi skyddar deras egendom och de gör samma med vår.

Vi uppskattar det goda vi får från många medmänniskor, och uppskattar möjligheten att uppfylla vårt ansvar i samhället. Vår inställning är att göra gott mot alla, när vi kan.

Tror bröderna att de är de enda som är frälsta?

Nej, inte alls. Bröderna tror att Herren känner de som är hans, och ”var och en som åkallar Herrens Namn skall bli frälst”, (Romarbrevet kap. 10 v. 13). De tror att det finns många sanna troende, och att vara en av bröderna är i sig själv inte en garanti för frälsning.

Vad tror PBCC händer med oss efter att vi har dött?

Bibeln lär oss att den som tror på Herren Jesus kommer vid sin död direkt in i hans närhet. ”Idag skall du vara med mig i paradiset”, (Lukasevangeliet kap. 23 v. 43).

När Jesus kommer igen ska de döda i Kristus uppväckas först, och de levande som är kvar ”ska ryckas upp tillsammans med dem i molnen….sedan skall vi för alltid vara med Herren”. (Första Thessalonikerbrevet kap 4 v. 16-17).

Är Brödernas medlemmar kristna?

Definitivt. Första gången Bibeln använder ordet ’kristna’ är i Apostlagärningarna kap. 11 v. 26. Ordet beskrev personer som tog emot evangeliet, satte sin förtröstan på Herren Jesus Kristus, tog emot den Helige Ande och överlämnade sig till att samlas för att följa undervisningen från Kristus och hans apostlar.

Hur är Brödernas livsstil?

Bröderna upprätthåller universellt en övertygelse och livsstil grundad på Bibeln, och är uppriktigt överlämnade att upprätthålla en hållbar struktur i familjelivet, till bestående lycka för alla dess medlemmar, oavsett skillnader i karaktär, kapacitet och kultur.

Finns det särskilda regler som PBCC måste följa?

Det finns inga särskilda regler. Bröderna upprätthåller universellt en övertygelse och livsstil grundad på Bibeln, och är uppriktigt överlämnade till att upprätthålla en hållbar struktur i familjelivet, till bestående lycka för alla dess medlemmar, oavsett skillnader i karaktär, kapacitet och kultur.

Varför har inte PBCC präster?

Bröderna har inte någon formell hierarkisk struktur eller avlönade präster. De erkänner att Kristus har ”givit människorna gåvor…..gjort några till apostlar, några till profeter, några till evangelister, och några till herdar och lärare” (Efesierbrevet kap. 4 v. 8, 11).

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna började som en ”brödragemenskap” som förkastade kyrkliga arrangemang och i stället fokuserade på individens direkta relation med Gud och den tonvikt detta lägger på personligt ansvar.

Kan jag få prata med en medlem om Guds ord?

Ja, brödernas medlemmar pratar gärna om sin tro och Bibeln.

Varför predikar Bröderna på gatan?

Vi predikar aktivt Guds ord i gatupredikningar i samhället, för att upplysa människor om evig frälsning som finns tillgänglig för alla män, kvinnor och barn.

Evig frälsning erbjuds alla människor genom att erkänna Jesus Kristus som Herre: ”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli frälst.” (Romarbrevet kap. 10, vers 9).

Genom att predika Ordet uppmuntrar vi människor att ta emot Gud och Kristus, och vi är alltid villiga att svara på frågor om vår tro och vår predikan.

Måste medlemmar vara födda i gemenskap?

Majoriteten av medlemmarna föds in i kyrkan, men alla som är beredda att överlämna sig till vår tro och vårt sätt att leva kan gå med i kyrkan. Många har fattat detta beslut och har stannat kvar i kyrkan.

Hur kan jag bli medlem?

Avsikten med vårt evangeliska arbete är att föra människor till Kristus så att deras själar blir frälsta för tid och evighet. De som är beredda att överlämna sig till vår tro och vårt sätt att leva kan välja att gå med i vår kyrka.

Familj och samhälle

Är Plymouthbröderna en sekt?

Nej, Plymouthbröderna är ingen sekt. Bröderna är en kristen kyrka som varit en del av samhället i mer än 180 år. Kyrkan har över 300 lokala församlingar i 18 länder runt om i världen och dess medlemmar engagerar sig dagligen i samhället.

Delar Plymouthbröderna på familjer?

Nej. Att äktenskap i Kristna Kyrkan Plymouthbröderna spricker är lyckligtvis mycket sällsynt, långt under genomsnittet i samhället.

Det är mycket tragiskt om delning uppstår i en familj. Alla ansträngningar görs för att hindra detta och, om det ändå sker, att åstadkomma förlikning.

Varför är familjen så viktig för PBCC?

Att bevara och skydda familjen är av grundläggande betydelse för Bröderna. Att få barn värderas som en välsignelse från Gud. (Psaltaren 127, v. 3). Barn älskas och omhuldas som i alla upplysta samhällen.

Familjen är en princip som fastställts av Gud och framhålles från Första Moseboken och genom hela Bibeln. Den har varit en sammanhållande kraft i den kristna västvärlden.

Hjälper Bröderna endast Bröder?

Det finns en stark, generös välgörenhetsanda bland Bröderna, och detta är en ständig källa till hjälp för behövande. Denna välvilja är allsidig och innefattar ekonomiska, sociala, mentala och familjeproblem, liksom hälso- och sjukvård. Hjälpen kan vara vägledning, utbildning och fortlöpande stöd.

Bröderna stöder också andra välgörenhetsorganisationer och har gett generösa bidrag till hjälpinsatser.

Umgås Bröderna med människor som inte är medlemmar i kyrkan?

Vi har åtagit oss att äta och dricka i social gemenskap endast med dem som vi kan fira Herrens Måltid med – det ör grunden för vår gemenskap. Detta betyder inte att vi anser oss vara bättre än våra medmänniskor – män, kvinnor och barn. Vi bor bland dem och arbetar harmoniskt tillsammans med dem i det allmänna samhället.
Att vi praktiserar avskildhet utesluter inte samarbete i det breda samhället.

Vi hjälper våra grannar och de hjälper oss. Vi skyddar deras egendom och de gör samma med vår.

Vi uppskattar det goda vi får från många medmänniskor, och uppskattar möjligheten att uppfylla vårt ansvar i samhället. Vår inställning är att göra gott mot alla, när vi kan.

Möten och kyrkan

Hur klär sig bröderna för möten i kyrkan?

Bröderna klär sig på ett sätt som respekterar och hedrar kyrkans helighet. Män klär sig vanligen i informell affärsstil, dvs. mörka långbyxor, skjorta och vid behov tröja eller jacka. Kvinnorna har klänning eller kjol och bär alltid en huvudscarf under mötena.

Vilka helgdagar firar Bröderna?

Vi ser fram mot och uppskattar årets allmänna helgdagar, som ger oss extra tid med familjen, men firar inte några särskilda religiösa helgdagar.

Det vi firar är Herrens Måltid (Nattvarden), detta gör vi varje vecka.

Varför har inte Brödernas kyrkor kors eller Jesus-symboler?

Vi har inte dessa symboler på eller i våra kyrkor eftersom tonvikten ligger på den moraliska och andliga tillämpningen av korset i våra hjärtan och våra liv.

Hur ofta går Bröderna i kyrkan?

Möten arrangeras varje dag och medlemmarna närvarar efter möjlighet.

Herrens Dag (söndagen) är en speciell dag som börjar tidigt med firandet av Herrens Måltid. Senare följer bibelläsning och predikan av evangelium. Mötena den dagen är välbesökta. Bibelläsningar, bönemöten och andra möten under veckan har också god närvaro.

Teknik, juridik och politik

Har Brödernas syn på teknologi ändrats på senare tid?

Brödernas medlemmar använder teknologi varje dag i hem, skola och arbete.

Skolnätverket OneSchool är uppbyggt kring klassrum med riklig teknologi. Barnen undervisas på dessa skolor av högkvalificerade lärare som använder innovativa och progressiva digitala undervisningsmetoder.

Många av våra medlemmar, särskilt de som arbetar i familjeföretag, använder den senaste teknologin, datorer och telefoner hemma, i arbete och skola, precis som alla andra.

Har medlemmarna radioapparater, tv eller datorer?

Liksom många andra människor i samhället är vi oroade över innehåll som kan komma in i våra hem och ha ett skadligt inflytande på barn och känsliga ungdomar. De flesta av våra medlemmar använder datorer med lämplig internetfiltrering hemma, på arbetet och i skolan. TV och radio används inte, förutom i utbildningssammanhang i skolan, eftersom det är mycket svårt att filtrera innehållet.

Är det sant att Bröderna inte betalar skatt?

Nej, det är helt falskt. Brödernas medlemmar omfattas av skattelagarna i det land de har sin hemvist, precis som alla andra människor. Många bröder driver egna företag och dessa drivs inom ramen för gällande lagar i respektive land, inklusive beskattning och anställdas förmåner, ersättningar och skydd, utan undantag, vare sig skattemässigt eller på annat sätt.

Kyrkan äger eller driver inga företag. Skattebedrägeri är mycket allvarligt och skulle, om det förekom, vara en grund för uteslutning ur kyrkan.

Skänker kyrkan pengar till konservativa politiska partier?

Kyrkan skänker inte pengar till något politiskt parti, och har heller aldrig gjort det.

Ibland har enskilda av kyrkans medlemmar utövat sin demokratiska rätt och gjort offentliga uttalanden eller gett gåvor till enskilda politiker, detta är deras ensak.

Kvinnor i kyrkan

Vad är kvinnornas ställning i kyrkan?

Kvinnornas roll i kyrkan är mycket viktig och inkluderar direkt engagemang i Herrens Måltid, samt att välja och tillkännage alla sånger vid sammankomsterna.

Det andliga, goda inflytande som kvinnorna, ”systrarna”, utövar är högt värderat i församlingen. Bibeln betonar den moraliska jämställdheten mellan en man och hans hustru; Priscilla och Aquila – i Apostlagärningarna.

Varför bär brödernas kvinnor scarf på huvudet?

Bibeln påvisar att det är en skam för kvinnor att bedja barhuvade. Av denna anledning har brödernas kvinnor alltid scarf på huvudet under gudstjänst.

När brödernas kvinnor är ute bland allmänheten bär de vanligen ett hårband eller pannband.