1. Webbplatsen och Innehållet tillhandahålls på ”i befintligt fall” och ”som tillgängligt” underlag. Både Webbplatsen och Innehållet kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Även om Plymouth Brothers kristna kyrka strävar efter att se till att Webbplatsen och Innehållet är aktuella och korrekta, kan Webbplatsen och Innehållet innehålla fel.

Plymouth Brothers Christian Church representerar inte att Webbplatsen eller Innehållet är aktuellt, korrekt eller fullständigt, eller att det är lämpligt för dina specifika krav.

Plymouth Brothers Christian Church accepterar inte något ansvar från någon person för webbplatsen, innehållet eller annan information (eller användning av sådan information) som tillhandahålls på webbplatsen.

2. Plymouth Brothers Kristna kyrkan garanterar inte webbplatsen kommer att tillhandahållas oavbruten, felfri och tillgänglig på en kontinuerlig basis.

Plymouth Brethren Christian Church förbehåller sig rätten att revidera webbplatsen och innehållet, och att begränsa tillgången till, eller upphöra med att tillhandahålla, webbplatsen och innehållet när som helst.

Avbrott kan också förekomma för att underlätta Webbplatsunderhåll, uppdateringar eller av andra skäl.

3. Plymouth Brothers Christian Church garanterar inte leverans av kommunikation via Internet, eftersom dessa är beroende av tredje parts tjänsteleverantörer.

Elektronisk kommunikation är sårbara för avlyssning och Plymouth Brothers kristna kyrka garanterar inte säkerheten för dessa kommunikationer eller säkerheten på webbplatsen.

Plymouth Brothers Christian Church garanterar inte eller representerar att Webbplatsen kommer att vara fri från virus eller defekter i dess drift eller design.

4. För bekvämlighetsändamål kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och/eller drivs av tredje part (Länkar).

Men även om den tredje parten är ansluten till Plymouth Bröder kristna kyrkan, The Plymouth Bröder kristna kyrkan har ingen kontroll över dessa Länkade webbplatser, som alla har separata villkor för användning och privatliv och datainsamling praxis, oberoende av Plymouth Bröder kristna kyrkan.

Plymouth Brothers Christian Church bär inget ansvar eller ansvar för några villkor, metoder eller innehåll på sådana Länkade webbplatser, och gör inga utfästelser eller garantier om de produkter eller tjänster som de tillhandahåller.

Om du väljer att komma åt dessa Länkade webbplatser gör du det på egen risk. Vidare innebär förekomsten av Länkar inte att Plymouth Brothers Christian Church sponsrar, stöder eller är ansluten till eller i samband med sådana Länkade webbplatser.