Plymouth Brothers Christian Church ACN 158 542 075 (kallad PBCC, vi eller våra) har förbundit sig att skydda din personliga information i enlighet med de australiska sekretessprinciper som anges i Privacy Act 1988 (Cth).

Denna sekretesspolicy beskriver det sätt på vilket PBCC samlar in, innehar och använder Personlig information. Om du vill göra några förfrågningar angående denna integritetspolicy bör du kontakta PBCC:s Integritetsansvarige på något av de sätt som anges i paragraf 9.1.

PBCC kan, från tid till annan, granska och uppdatera denna sekretesspolicy inklusive, för att ta hänsyn till nya lagar, förordningar och teknik. All Personlig information som innehas av PBCC kommer att regleras av dess senaste integritetspolicy, utsas på vår hemsida www.plymouthbrethrenchristianchurch.org Vår senaste integritetspolicy kommer att gälla för vår insamling, användning och utlämnande av Personlig information.

1. Vad är ”Personlig information”

1.1 ”Personlig information” är någon information eller åsikt om en person, om den är sann eller inte, från vilken den personen kan identifieras.

2. När samlar vi in Personlig information?

2.1 PBCC samlar in Personlig information för att den ska kunna bedriva sina funktioner, tillhandahålla tjänster och marknadsföra sina produkter. PBCC kan samla in Personlig Information såsom ditt namn, kontaktuppgifter (inklusive personligt eller arbete) och yrke när du besöker vår webbplats eller kontakta oss via telefon, faksimil, e-post, post eller fylla i kontaktformuläret på vår hemsida.

2.2 PBCC kan även samla in Personlig information om dig via tredje part såsom affärspartners. PbCC kommer dock endast att samla in dina Personuppgifter på detta sätt om det inte är rimligt eller praktiskt möjligt att samla in denna information direkt från dig.

3. Information som samlas in via vår webbplats

3.1 PBCC kommer inte att samla in någon Personlig Information om användare av vår webbplats utom när de medvetet ger det eller som annars beskrivs nedan. Till exempel kommer PBCC samla in Personlig information från användare av vår webbplats när de kontaktar oss genom att fylla i förfrågan formuläret på vår hemsida.

Klicka på Strömma data

3.2 När du besöker och surfar på vår webbplats kan PBCC:s webbplatsvärd samla in Personlig information för statistik-, rapporterings- och underhållsändamål.

3.3 Med förbehåll för paragraf 3.8 kommer den Personliga Information som samlats in av vår webbplatsvärd inte att användas för att identifiera dig. Informationen kan omfatta

 • antalet användare som besöker vår webbplats och antalet visade sidor;
 • Datum, tid och varaktighet för ett besök.
 • datorns IP-adress, Eller
 • den väg som tas via vår webbplats.

3.4 PBCC:s webbplatsvärd använder denna information för att administrera och förbättra vår webbplats prestanda.

Cookies

3.5 Cookies är små textfiler som överförs till en användares datorhårdd enhet av en webbplats i syfte att lagra information om en användares identitet, webbläsartyp eller webbplats besöksmönster.

3.6 Om du kommer in på vår webbplats hämtas en cookie på din dators hårddisk när du först loggar in på vår webbplats.

3.7 Du kan justera din internet-webbläsare för att avaktivera cookies, dock kanske PBCC inte kan ge dig alla tjänster eller den funktionalitet du behöver på vår webbplats om du väljer att göra det.

Webb-Beacons

3.8 Webbfyrar är bilder som härstammar från en tredje parts webbplats för att spåra besökaraktiviteter. PBCC använder för närvarande inte webbfyrar för att spåra besöksmönstren för individer som kommer åt vår webbplats.

4. Hur PBCC använder den Personliga Information som den samlar in om dig

4.1 PBCC använder den Personliga Information som den samlar in om dig för våra funktioner och aktiviteter vilket kan omfatta följande:

 • att etablera och upprätthålla ditt engagemang med PBCC;
 • för att förse dig med information, produkter eller tjänster som du har begärt;
 • för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig;
 • att personanpassa och anpassa dina erfarenheter med vår webbplats;
 • att registrera dig för evenemang, konferenser eller kampanjer;
 • för att hjälpa PBCC att göra vår hemsida, tjänster och produkter mer värdefulla för våra medlemmar och samhället i stort;
 • att kommunicera med dig;
 • att förse dig med löpande information om PBCC i vilken PBCC tror att du kan vara intresserad;
 • att ge dig möjlighet då och då att ta emot e-post och ’e-nyhetsbrev’ från PBCC.

4.2 PBCC kan samla in och använda din Personliga Information för andra ändamål som inte anges ovan. Om vi gör det kommer vi att göra det känt för dig vid den tidpunkt då vi samlar in och/eller använder din Personliga Information.

4.3 PBCC kommer endast att samla in och använda din Personliga Information i enlighet med denna integritetspolicy.

4.4 Om du väljer att inte lämna din Personliga information till PBCC för de syften som anges i denna sekretesspolicy, kan vi eventuellt inte förse dig med begärd information, produkter eller tjänster.

5. Till vem vi lämnar ut dina Personuppgifter

5.1 Beroende på arten av ditt engagemang med PBCC kan vi lämna ut dina Personuppgifter till närstående enheter av PBCC, tredje parter som tillhandahåller produkter och tjänster till PBCC eller direkt till dig (på din begäran), uppfyllelsehus, distributörer och andra tredje parter såsom din(a) domare(er).

5.2 PBCC kan också lämna ut dina Personuppgifter till vår webbplats värd eller programvara applikationsleverantörer under vissa begränsade omständigheter, till exempel när vår webbplats upplever ett tekniskt problem eller för att säkerställa att den fungerar på ett effektivt och säkert sätt.

5.3 PBCC kan lämna ut dina Personuppgifter till enheter som finns i främmande länder enbart för de syften som anges i denna integritetspolicy. PBCC kan lämna ut dina Personuppgifter till organisationer som befinner sig i främmande länder enbart för de syften som anges i denna integritetspolicy under förutsättning att sådant utlämnande är tillåtet enligt de australiska sekretessprinciperna. De australiska sekretessprinciperna tillåter utlämnande till en person i ett främmande land där PBCC rimligen anser att mottagaren av informationen omfattas av ett lag bindande system eller avtal som effektivt upprätthåller principer för rättvis hantering av den information som i allt väsentligt liknar den australiska sekretessprinciper. De främmande länder där information kan lämnas ut kommer sannolikt att vara Nya Zeeland, USA, Storbritannien, Kanada, Argentina och Karibien.

6. Marknadsföring

6.1 PBCC kan använda din Personliga Information för att ge dig reklammaterial om PBCC eller de tjänster och produkter som erbjuds av PBCC. Om du inte vill ta emot reklaminformation kan du kontakta vår Integritetsansvarig på något av de sätt som anges i paragraf 9.1, så att ditt namn kan tas bort från våra kontaktlistor.

6.2 Om inget annat anges i denna integritetspolicy kommer PBCC eller PBCC:s webbplatsvärd inte att avslöja någon av dina Personuppgifter till någon annan organisation om inte utlämnandet krävs enligt lag eller på annat sätt tillåts enligt de australiska sekretessprinciperna.

7. Ta reda på vad Personlig Information PBCC har om dig

7.1 Du har rätt att få tillgång till Personlig information som PBCC har om dig. Om du begär åtkomst till din Personliga Information kommer vi att bevilja din begäran såvida inte ge dig tillgång skulle orimligt påverka andras integritet eller inte på annat sätt tillåts enligt de australiska sekretessprinciperna. Om PBCC vägrar din begäran om att få tillgång till din Personliga Information, kommer den att ge dig skäl för avslaget.

7.2 En begäran om åtkomst kan göras genom att kontakta PBCC:s Integritetsansvarig på något av de sätt som anges i paragraf 9.1.

8. Uppdatering, lagring och säkerhet av Personlig information som innehas av PBCC

8.1 PBCC syftar till att hålla din Personliga Information säker och uppdaterad. All Personlig Information som samlas in via vår webbplats eller som hålls på PBCC:s datorsystem skyddas av skyddsmekanismer inklusive fysiska, tekniska (t.ex. brandväggar, SSL-krypteringar för dataöverföring etc) och procedurmetoder.

8.2 Personlig information som innehas av PBCC i papperskopia lagras säkert i dess lokaler och lämnas endast ut eller används för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

8.3 Du kan när som helst uppdatera din kontakt och Personliga information genom att kontakta vår Integritetsansvarig på något av de sätt som anges i paragraf 9.1. Om vi upptäcker att vi inte har något ytterligare behov av din Personliga Information vi kommer att ta bort den från vårt system och förstöra alla register över det. PBCC välkomnar alla ändringar i dina uppgifter för att hålla våra register uppdaterade.

9. Vad gör du om du har en fråga, ett problem eller klagomål om vår användning av din Personliga Information

9.1 Om du upplever att din integritet inte har respekterats eller att PBCC har fört sig själv inkonsekvent med denna integritetspolicy när det gäller din Personliga Information, eller för andra frågor eller kommunikation i relation till denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.