Familjeinriktad

Vi är djupt familjeorienterade, familjen är av central betydelse i vår tro och vårt levnadssätt. Vi värderar de tider vi kan tillbringa tillsammans med familjen och anstränger oss att ge våra barn en lycklig uppväxt som älskade och omvårdade. Det gläder oss att se dem trivas i en stabil och omtänksam gemenskap.

Gemenskap

Gemenskapen i KKPB är en integrerad del av vårt liv. Vi har ett levnadssätt som är byggt på Bibeln och umgås med dem som firar nattvarden med. I vår gemenskap ger vi varandra vägledning hur vi kan följa Guds Ord och tillämpa det i vardagslivet.

Omsorg och respekt

Som en gemenskap visar vi omtanke och respekt för alla människor och erkänner allas mänskliga rättigheter. Vi tror på den potential varje enskild människa har att leva och åtnjuta ett äkta kristet liv.

Familjeliv

Plymouthbrödernas medlemmar har starka familjevärderingar och uppfostrar sina barn i sin tro.

Få reda på mer
A large group of Plymouth Brethren church members

Gemenskap

Vi betraktar ömsesidig kristen gemenskap som en Integrerad del i vårt levnadssätt.

Få reda på mer

Predika evangelium

Vi predikar aktivt Guds Ord för människor i samhället

Få reda på mer
Young man preaching the Bible to the public in France

Samhället

Vi lägger stor vikt vid att utöva praktisk kristendom, och gör detta på många sätt.

Få reda på mer

Ta hand om andra

Det finns en stark och generös välgörenhetsanda bland Bröderna, och många avsätter villigt tid till humanitärt arbete för att lindra mänsklighetens bördor.

Få reda på mer
Young girl delivering flowers to elderly neighbour

Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår.

Första Petrusbrevet kap. 2 v. 21