Boy giving charitable gift

Välgörenhetsarbeten

Det finns en stark och generös välgörenhetsanda bland Bröderna, och många avsätter villigt tid till humanitärt arbete för att lindra mänsklighetens bördor. Bröderna uppskattar, respekterar och stöder alla ärbara hjälpinsatser för att lindra människors lidande.

Insamlingar och andra aktiviteter som mat- och klädbanker har gett betydande stöd till välgörenhetsorganisationer och statliga organisationer.

Rapid Relief Team providing emergency support

Nöd- och katastrofhjälp

Rapid Relief Team (RRT) är en global grupp frivilliga i alla åldrar som hängivet tjänar samhället. Som medlemmar i Kristna Kyrkan Plymouthbröderna strävar vi efter att utöva sann kristendom i våra liv. Detta inkluderar att vara medkännande, aktiva och bidragande medborgare och att göra vad vi kan för att hjälpa.

Denna praxis att hjälpa andra förs vidare under parollen Rapid Relief Team.

RRT är en ideell organisation som fokuserar på att ge hjälp och förfriskningar till räddningspersonal och samhället vid olyckor och katastrofer.

  • Uppdrag: Stödja lokalsamhället när och där det uppstår behov.
  • Vision: Att Kristna Kyrkan Plymouthbröderna ska uttrycka kristna, bibliska principer om omsorg och medkänsla till mänskligheten genom att frikostigt hjälpa människor i nöd.
  • Värden: Effektivitet, pålitlighet, medkänsla och respekt.

Läs mer om RRT och deras senaste aktiviteter genom att besöka deras hemsida.

Plymouth Brethren family with three children

Bostäder och fattigdomsbekämpning

Det är ett mål för Brödernas kyrka att alla familjer bland bröderna ska kunna äga sitt eget hem.

Ungdomar som ingår äktenskap får ofta hjälp av enskilda kyrkomedlemmar med finansiering och frivillig arbetskraft så att de kan få lämpliga bostäder för familjebildning, och dit de kan bjuda in andra bröder för samvaro och boende.

Bröderna har jämlikhet som en huvudprincip vid val av bostäder, för att undvika statusdifferentiering och skapa en social miljö där alla brödernas familjer kan umgås med varandra utan diskriminering eller onödiga åtskillnader. Detta initiativ har praktiserats i över 30 år och tillämpas fortfarande.

Brödernas generösa anda av givande är en ständig källa till hjälp för behövande. Denna välvilja är alltomfattande och inkluderar ekonomi och social omvårdnad samt familjevård, hälso- och sjukvård. Hjälp kan ges genom vägledning, utbildning och som fortlöpande stöd.

Fattigdom är ovanligt bland Bröderna, men den som hamnar i behovssituation får detaljerad hjälp och vård inom Brödernas samfund.

Ett av våra prioriterade mål är att ge varje medlem i kyrkan möjlighet att vara jämlik med andra medlemmar. Vi vill inte att klasskillnader ska orsaka dysfunktion, friktion eller splittring mellan några medlemmar i vårt samfund.

Äldreomsorg

Bröderna värdesätter den utvidgade familjen och vi föredrar att våra åldrande medlemmar stannar kvar i sina egna hem så länge det är praktiskt.

När vård behövs försöker vi ordna att den tillhandahålls i familjens hem och utnyttjar den hjälp som myndigheterna erbjuder. Vårdhem och serviceboende nyttjas endast när det behövs mer vård än vad som kan tillhandahållas i hemmet.

Beslut att flytta en äldre person till en institution fattas i samråd med sakkunniga medicinska rådgivare och med bedömning och tillsyn av lokala myndigheter. I nuläget har Bröderna inga egna vårdhem eller servicelägenheter, men möjligheten undersöks.

Kyrkans äldre medlemmar är en konstant och värderad tillgång i det kyrkliga livet och Brödernas gemenskap.

Gud älskar en glad givare.

2 Kor 9 v7