Plymouth Brethren families leaving church service

Gudstjänst, möten och bibelläsningar

Varje dag möts bröderna i specialbyggda kyrkor, som endast används för kristen gudstjänst och inte för sekulära eller andra ändamål.

Våra möten centreras runt Bibeln, Den Heliga Skrift. Utvalda skriftställen ger ämne för ömsesidiga samtal, bibelläsningar, evangeliska predikningar och föredrag, allt grundat på Bibeln. Vi börjar och avslutar våra möten med bön och gemensam psalmsång.

Det hålls ofta särskilda möten. Det kan vara som ”gemenskapsmöten” eller ”tredagarsmöten” (fredag, lördag och söndag). Vid dessa tillfällen är närvaro baserad på inbjudan och de har ofta nationell och världsomfattande representation. Det enda material som läses och diskuteras på dessa möten är Bibeln.

Söndag (Herrens Dag) betraktas som en speciell dag. Den börjar med Herrens Måltid (nattvarden) tidigt på morgonen i lokala kyrkor. Därefter fylls dagen ut med bibelläsningar och predikan, förkunnelse av evangelium, Guds Ord. Bröderna umgås också i hemmen för lunch och kvällsmåltider.

Möten under veckan

Bröderna möts varje dag i specialbyggda kyrkor, som endast används för kristen gudstjänst och inte för några andra aktiviteter.

DayMeetingTime of Day
SundayLord's Supper (Holy Communion)
Reading
Gospel Preachings
Early morning
Mid-morning
Balance of day
MondayPrayer MeetingLate afternoon or evening
TuesdaySermon MeetingLate afternoon or evening
WednesdayBible ReadingLate afternoon or evening
ThursdayBible ReadingLate afternoon or evening
FridayBible ReadingLate afternoon or evening
SaturdayBible ReadingMorning

Herrens Måltid (nattvarden)

Herrens Måltid, nattvarden, är central i våra liv. Den firas varje söndag av alla Plymouthbrödernas medlemmar och är det som håller vårt samfund i ett band av kristen gemenskap och hängivelse till Herren Jesus Kristus. Denna enkla, enskilda tjänst följer den form som anges i Första Korinthierbrevet kap. 11, vers 23-28, Johannesevangeliet kap. 20, vers 19, Apostlagärningarna kap. 20, vers 7, och andra skriftställen. Även barnen deltar enligt Jesu ord: ”Tag och ät. Detta är min kropp”, Matteusevangeliet kap. 26, vers 26-28.

Tag och ät. Detta är min kropp.

Matteusevangeliet kap. 26, vers 26

Evangelium, predikan

Evangelium predikas i våra möteslokaler varje söndag.

Bibelläsningar

Alla våra möten grundas på Bibeln och inkluderar bibelläsningar. Någon väljer en text ur Bibeln och flera andra skriftställen förs in i en ömsesidig diskussion i församlingen.

Bönemöten

Särskilda bönemöten hålls varje vecka i alla våra möteslokaler över hela jorden. Vid dessa tillfällen har vi en mängd olika böneämnen, som regeringar och myndigheter, krig och naturkatastrofer, människor som lever i fattigdom, förtryck, sjukdom och nöd. Bröderna hålls uppdaterade om aktuella frågor. Tusentals böner görs varje vecka i våra möteslokaler.