Gospel Hall of Plymouth Brethren church

En global standard

Alla nya Brödernas möteslokaler har universell design och konstruktion. Arkitekter har samarbetat globalt med våra egna designers och tagit fram en standardiserad plan för enkelhet, ekonomi och internationell ändamålsenlighet.

Medan den yttre designen på möteslokalerna kan variera beroende på lokala förhållanden, är själva samlingssalarna utformade på samma energieffektiva sätt och akustisk väggbeklädnad ger god hörbarhet på våra möten. Stora foajéer bidrar till en familjär atmosfär och ger möjlighet att umgås och prata efter mötena, speciellt vid dåligt väder.

Alla våra byggprojekt går igenom den normala procedur för planering och bygglov som de lokala myndigheterna kräver, och planeras i samråd med lokalbefolkningen. Vi ser till att byggnaderna ges ett yttre utseende som smälter in i området. Våra kyrkor är godkända av lokala myndigheter som platser för tillbedjan.

Mycket planering och kostnader läggs på att anlägga tillräckliga ”off-street” parkeringsmöjligheter, och att miljön vårdas, respekteras och skyddas.

Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud.

Andra Timotheosbrevet kap. 3, vers 16